Denetim Kurulu
DENETİM KURULU ASIL ÜYELER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
  ADI SOYADI   ADI SOYADI
1. BARIŞ BAYIR 1. İSMAİL ARSLAN
2. COŞKUN GÜNDOĞAN 2. KASIM MEŞE
3. EJDER KARA 3. MEHMET ÇİRİŞ