Genel Tarihçe

Tarihi

Kasabamız buraya takribi 200 yıl kadar önceleri Nurhak ilçesine bağlı Kullar ve Tatlar köylerinden ayrılarak, gelen kişilerce ileri gelenlerin adının Çöllo olması nedeniyle Çölloler adı altında bir Köy olarak kurulmuştur. Köyün adı 1960 yıllarında Büyüktatlar olarak değiştirilmiştir

Çok eski yerleşim yerlerinden biri olup burada hititler ile kommagenler yaşadıklarına dair tarihi kalıntılar mevcut olup günümüze kadar korunabilenler vardır

Bunlardan (kis,kızoğlan kitabesi) burada kommagenlerin yaşadığı bulguları belirtir.Kommagenler orta çağda yaşamıştır.

O zaman bölgede sık sık savaşlar ve istilalar yaşamıştır ve tarihi kalıntılar kaybolmuştur

Köyün yeri ovanın yakının da ki yayla olması münasebetiyle o zamanki hükümdarlara at yetiştirilen haralar bölgesi olup, en büyük hara(at yetiştirilen yer) da şimdi ki yalınız ardıç civarındaymış.Yayla ile Oğlakkaya’sı arasında günümüz de bile atların talim ve terbiye yerleri görülebilmektedir

O zamanlarda köyün yerin de bu haralara ait yayla evleri bulunmaktaymış. Bu haralar Elbistan ve Hunu’da bulunan hükümdarlarınmış.Uzunca bir süre çeşitli beylikler ve krallıkların eline geçmiş,el değiştirmiştir. Memluk sultanı Baybars anadolu seferi sırasında İlhanlı hükümdarı Abaka hanın ordularını bu bölge de bozguna uğratmıştır

Dikduran dağı (Bugünkü adı "İtgıran") tepesin de ki hüyük ve çatalkayadaki hüyükler gözetleme kuleleri olarak kullanılmıştır.Elbistan ovasında Sivas bölgesin de geçişte tek boğaz noktası ve tarihi yol olması münasebetiyle stratejik bir öneme sahip

Bölge daha sonra Moğollar hakimiyetine girmiş.Bölgeye ilk gelen Türkler Taraklı Halil bey ve eşrafıdır.Horasandan akınlarla çok sayıda Türk boyları gelmiş ve Dulkadiroğulları beyliğini kurmuştur.Bölge ve köyün 1399 yılına kadar Dulkadiroğlu beyliğin de daha sonra Yıldırım beyazit tarafından ele geçirilip,Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.1400 Yılında 1521yılınakadar Osmanlı ile Dulkadir oğlu beyliği arasında defalarca el değiştirmiştir

1521 yılın da Ali beyin ortadan kaldırılmasıyla bölge Osmanlıya bırakılmıştır.O zamanlar da köyümüz de yaşayan halklarda bu zamanlardan yerleşmişlerdir.1521 yılından önce yaşayan kavimlerde şuan soyu süren yoktur

Horasan da Anadolu ya göçlerle gelen atalarımız önce Elbistan Kullartatlar da savaşlardan kaçmış şimdiki yere yerleşmişlerdir.Osmanlı zamanı da küçük bir mezra olup,yayla olarak kullanılmıştır

Köyün ilk muhtarı ÇÖLLODUR.Çöllo ile başlayan muhtarlık daha sonra ismini elde edemediğimiz bir çok muhtarla ve ismini hatırladıklarımız Küpeli,Aliosman,Topkara,Mızrap,ile devam etmiş ve Mehmet kara ile 1994 yılına kadar köy olarak,ve bu tarihten itibaren belediyelik olup Büyüktatlı kasabası olmuştur

Köyümüze ilk okulu 1955 yılında yapılmıştıır

Orta okul 1977 yılında yapılmış

1993 tarihli Bakanlar kurulu kararıyla Büyüktatlı adıyla belediye olmuştur. 27 Mart 1994 mahalli genel seçimleri ile Belediye teşkilatı olarak fiilen işleme başlamıştır

1994 yılında yapılan ilk Belediye seçimlerinden Zeki MEŞE belediye başkanı seçilmiş,2004 yılında 2. dönem belediye Başkanlığı yapmıştır

1997 yılında çok proğramlı Lise yapılmıştır

1999 yılında Belediye Başkanlığına Mehmet CEREN seçilmiştir

2001 Yılında Karakuz içme suyunun temeli altıldı

2004 yılında kasaba sağlık ocağına kavuşmuştur

2009 yılında Ali Bayram KÖSE Belediye Başkanı seçilmiş ve hala görevini sürdürmektedir